Taşıma Araçları

Kombine Taşımacılığın Temel Bileşenleri

Taşıma Araçları

Kombine taşımacılıkta üç temel bileşen bulunmaktadır. Bunlar;

  • Taşıma araçları (gemi, kamyon, uçak, tren, vb.)
  • Taşıma terminalleri (limanlar, yükleme indirme bindirme araçları, vb.)
  • Taşıma üniteleri (konteynerler, paletler, treylerler, vb.)

Kamyon

Kombine taşımacılık sisteminde genellikle kullanılan araçlar; kamyon, tren, gemi ve uçaktır. Kombine taşıma sisteminin etkin ve verimli çalışabilmesi için üretim yerinden yükleme terminallerine veya boşaltma terminallerinden müşteri deposuna sevkiyatlarda kamyonlara ihtiyaç bulunmaktadır

Tren

Kombine taşımacılık sisteminde, üretim yerlerinden malların toplanması veya müşteri depolarına sevkiyatında, kara yolu yerine bazen demir yolu kullanılmaktadır.

Çekici

ile birlikte taşıma: Kara yolu çekici ve römorkunun bir rampanın üzerinden özel bir vagona (piggy back) yüklendiği taşımadır. Buna “ yatay yükleme” denmektedir. Bu taşımanın avantajları kara yolu aracının amortisman ve değişken maliyetlerinde tasarruf sağlaması ve sürücünün dinlenebilmesidir.

Gemi

Kombine taşımacılıkta kullanılan gemi türlerinin en önemlisi konteyner gemilerdir. Diğer uygun türler ise Ro-Ro gemileri ile palet taşımaya elverişli gemilerdir. Konteyner gemileri tam konteryner ve yarı konteyner (semi conteiner) gemileri olabilir. Uygun mekanik donanımları ve kısa sürede yükleme imkânı sayesinde tam konteyner gemilerinin limanda kalma süreleri en düşük seviyededir.

Uçak
Hava yolu taşımacılığı hacmi düşük fakat pahalı eşyaların taşımasında daha rasyonel bir taşıma türüdür. Hava yolu taşımacılığı süratli olduğu kadar yüksek maliyetli bir taşıma türü olması nedeniyle aktarma ve bekleme gibi durumlarda zaman kullanımı çok önemlidir. Hava yolunun kullanıldığı kombine taşıma sisteminde, gemi veya demir yolu gibi nispeten daha ağır ve yüksek tonajlı taşıma türleri yerine daha düşük tonajlı ve genellikle kara yolunu içeren kombinasyonlar tercih edilmektedir.
Taşıma Terminalleri
Taşıma terminalleri kombine taşımacılık sistemlerinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Kombine taşıma terminalleri, taşıma türlerinden en az ikisine hizmet vererek bir entegrasyonu gerçekleştirmektedir. Deniz yolu terminalleri, kara ve demir yolu taşımacılığı ile son derece uyumlu olması ve büyük miktarda eşyanın sevkiyat ve depolanmasına imkân tanıyan kapasiteleriyle en önemli kombine taşıma merkezleridir. Gemilerin limanlarda en kısa sürede yükleme ve boşaltma yapabilmesi için özel donanımlı konteyner terminalleri (limanları) bulunması gerekmektedir. Bu şekilde kombine taşıma sisteminden azami şekilde yararlanma imkânı ortaya çıkmaktadır.
Taşıma Üniteleri
Kombine taşıma üniteleri konteynerler, paletler, treyler vb. standart boyutlarda taşıma kaplarıdır. Kombine taşıma ünitelerinin en önemlisi konteynerlerdir. Konteynerler, yükleme, boşaltma ve aktarmaları zaman ve maliyet yönünden rasyonel hâle getirerek, kombine taşımacılığın temelini oluşturmaktadır. Etkinlik ve verimlilik sağlanmasında taşınacak malların birim (ünite) hâline getirilmesi gerekmektedir. Böylelikle eşya müşterilere en kısa zamanda teslim edilebilmektedir.

Leave a Reply