Yazar: admin

Show Posts in

Psikoteknik Belgesi Yenileme

Ticari araç sürücülerinin mesleki alanda önemli olan belgelerinden biri de psikoteknik belgesi yenileme, her 5 yılda bir yenilenmesi gereken raporlardan biridir. Bu belgeleri yenilemek için psikoteknik merkezlerine 5 yılda bir başvuru yapmalı ve raporları yeniden almalısınız. Aksi takdirde hiç almamış gibi trafik cezası yaptırımı uygulanacak ve para cezası …

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kurs Ücreti

Güvenilir bir eğitim kurumunun sizin için hazırlamış olduğu kurs programı mesleki eğitim açısından önemli bir fırsat oluşturmaya devam ediyor. Belki de bundan sonraki süreçte geçimini bu işten kazanacak insanlar için bu kurs bir dönüm noktası olabilir. Yalnızca bir kez ödeyeceğiniz paranın ilerleyen dönemde sizin için geri dönüşümü mümkün …

ADR Belgesi

ADR Belgesi Tehlikeli Madde Şoförlüğü İçin SRC 5 Belgesi Eğitimi Avrupa Antlaşması ve Karayolu Yönetmeliğine göre Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapan sürücelere SRC5 Mesleki Yeterlilik Belgesi almak zorundadır. Yurtiçi ve yurtdışında tehlikeli madde taşımacılığı yapan firma sürücüleri için almakla yükümlü oldukları eğirim SRC 5 eğitimidir. Bu eğitim süreci sonunda …

Src 5 Belgesi

Adr, tehlikeli olan malların kara yolu aracılığıyla ülkeler arası taşımacılık faaliyetlerine dayanılarak yapılan bir Avrupa anlaşmasıdır. Öncelikle ticari araç sürücülüğü yapan kişiler için src belgesi zorunlu bir belgedir. Src 5 belgesi, kara yolu aracılığıyla tehlikeli madde ya da mal taşıyıcılığı yapan kişilerin alması zorunlu olan bir belgedir. Adr …

Ata Karnesi

ATA Karnesinin Tanımı ATA karneleri uluslararası ATA sözleşmesi ve eşyanın yurtdışına çıkarılma amacına göre farklılık gösteren ek sözleşmeler kapsamında, taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan gümrük belgeleridir. Kullanılış Amaçları Uluslararası ATA sistemi, gümrük makamları, kişiler, kuruluş ve teşekküller …

Koli Ambalaj Listesi

Koli listesi faturayı tamamlayıcı nitelikte bir belgedir. Aynen faturada olduğu gibi koli listesi de mümkün olduğunca kapsamlı olmalıdır. Koli listesi; İhraç konusu ürünlerle ilgili her bir kolinin içinde hangi tür ve ne miktarda mal bulunduğunu, her türlü, paketleme, kutulama, sandıklama, balyalama ve bunun gibi bilgileri ayrıntılı bir biçimde …

Kombine Taşımacılıkta Tarafların Sorumluluğu

Kombine Taşımacılığın Yasal Çerçevesi Kombine taşımacılığın uluslararası hukuki çerçevesini Birleşmiş Milletler 1980 tarihli “Eşyanın Uluslararası Kombine Taşımacılığı Üzerine Konvansiyonu’nda” belirlemektedir. Konvansiyonu kabul etmiş ülkeler arasındaki kombine taşımalarda konvansiyon hükümleri uygulanmaktadır. Konvansiyonun 1. Maddesi “Kombine Taşımacılık Sözleşmesi” ni şöyle tanımlamaktadır. “Bir kombine taşımacılık operatörünün navlun ödemesi karşılığında, uluslararası kombine …

Kombine Taşımacılıkta Taşıma Modelleri

Coğrafi Özellikler Kıtalar arası taşımacılıkta iki veya daha fazla taşıma türü ve lojistik hizmetlere ihtiyaç vardır. Aynı kıta üzerinde yapılan taşımalarda da coğrafi etmenler kara, hava veya deniz taşıma türünün birçok kombinasyonunu gerekli kılabilir. Ekonomik Nedenler Artan uluslararası rekabet ortamında, taşımanın daha süratli ve ekonomik bir şekilde gerçekleştirilmesi …

Kontrol Analiz Belgeleri ve Çeki Listesi

Kontrol Belgesi (Certificate of İnspection) Dış ticarette, fiilî ihracatı başlatılacak malın kalitesinin, alım satım sözleşmesinde ismi yazılı olan malın kalitesiyle aynı olup olmadığının tespit edilmesi önem arz eder. Kontrol belgesi ihracatçı veya ithalatçının isteği üzerine, fiili ihracattan önce uluslar arası gözetim şirketlerince düzenlenir. Ancak, bazı tarım ürünlerinin ithalatı …