Ata Karnesi

ATA Karnesinin Tanımı

Ata Karnesi

ATA karneleri uluslararası ATA sözleşmesi ve eşyanın yurtdışına çıkarılma amacına göre farklılık gösteren ek sözleşmeler kapsamında, taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan gümrük belgeleridir.

Kullanılış Amaçları

Uluslararası ATA sistemi, gümrük makamları, kişiler, kuruluş ve teşekküller gibi geçici ithalat işlemlerini gerçekleştiren taraflara yarar sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Uluslararası teminat altında bulunan bir ATA karnesi ile gelen tüm eşya için ithalat işlemi sırasında, ne gümrüklerce ne de ithalatçı tarafından başka bir işlem yapılmasına gerek yoktur. Basit ve karne hamili tarafından kolaylıkla tanzim edilebilen ATA karneleri gümrüklerce de kolaylıkla kontrol edilebilir. Tüm bu faktörler, ATA karnesi ile gelen eşyanın gerek ithalatında, gerekse yeniden ihracında gümrüklerden geçiş süresinin kısaltılmasına yardım eder.

Başvuru 

Herhangi bir kişi veya kuruluşun ATA karnesi kullanabilmesi için önceden kabulü gerekmemektedir. ATA karnesi kullanmak isteyen her kişi veya kuruluş, yurt dışına götürülecek eşyanın niteliği, varsa markası ve numaraları, ağırlığı, adedi ve değerini gösteren bir çeki listesini eklediği dilekçesi ile birlikte, karne dağıtımı konusunda yetkili odalardan birisine müracaat ederek ATA karnesi ile taşınacak eşya için gereken uygun bir teminatı odaya vermesi hâlinde, kendisine ATA karnesi verilebilecektir.

 • Üdy 1 Belgesi Eğitimini İncelemek için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.
 • Üdy 2 Belgesi Eğitimini İncelemek için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.
 • Üdy 3 Belgesi Eğitimini İncelemek için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.
 • Üdy 4 Belgesi Eğitimini İncelemek için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.
 • Src 5 Belgesi Eğitimini İncelemek için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.
ATA Karnesi Başvurusu İçin Gereken Evraklar
Müdürlüğümüze ATA karnesini almak için başvuracak firmaların getirmeleri gereken evraklar;
 • Dilekçe
 • Taahhütname
 • Teminat Mektubu (kamu şirketleri bu teminattan muaftır)
 • ATA karnesi ücreti makbuzu (oda veznesine yatırılacak) (105TL)
 • Proforma Fatura
 • Damga vergisi, Teminat Mektubu tutarının %.7,5’i (binde yedi buçuk) tutarında.
Ata karnesi hakkında detaylar için tıklayınız
Teminat ATA karnelerine karşılık teminat olarak;
 • Nakit (Türk lirasi veya döviz)
 • Banka Teminat Mektubu (Türk lirasi veya döviz olabilir. Teminat mektubunu konusuna “ATA karnesi kapsamı eşya” ibaresinin konulması zorunludur.)
 • Devlet tahvili (kar payı pulu ile birlikte)
 • Hazine bonosu (kar payı pulu ile birlikte) kabul edilir.
 Teminat döviz bazında verildiği takdirde, karne kapsamı eşyanın toplam değeri kadar alınır.
ATA Karnesi Kullanıcısının UymasıGereken Kurallar
 • ATA karnesi kapsamında ithal edilen mallar satılamaz (satılırsa uygun gümrük vergi bedelleri ve ATA karnesinde gittiği için ödenmesi gereken cezalar ödenmek zorundadır.).
 • Malların geri ihracı için yabancı gümrük tarafından belirlenen süre karne süresini geçemez.
 • Malların geri ihracı için yabancı gümrük tarafından belirlenen sürede malların geri ihraç edilmesi şarttır.
 • ATA karnesi sahibi malların ithal edildiği ülke gümrük kurallarına uymak zorundadır.
 • Ziyaret edilen her ülkeden giriş ve çıkış tasdiğinin doğru alınması gerekmektedir.
 • Eğer mallar, tahrip ve kaybolma yahut çalınma sebepleriyle yurda geri giriş yapamaz ise karne kapsamında bulunan mallardan yurda geri getirilemeyen kısmı için gümrük vergisi ve diğer vergiler ödenmek zorundadır.
 • ATA karnesinin kendisinin kaybolması durumunda karne sahibi derhâl polisi veya gümrüğü haberdar etmek zorundadır.
 • ATA karnesinin süresi bitiğinde alındığı odaya iade edilmesi mecburidir.
ATA Karnesi Veren Odalar
Ülkemizde ATA karnelerinin dağıtım işlemleri, TOBB Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen ve aşağıda belirtilen odalar tarafından, yine TOBB Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen “ATA sözleşmesi uygulama talimatı”nda belirlenen kurallar çerçevesinde yürütülmektedir.
 • Ankara Ticaret Odası
 • Adana Ticaret Odası
 • Gaziantep Ticaret Odası
 • İstanbul Ticaret Odası
 • İzmir Ticaret Odası
 • Antalya Ticaret ve Sanayi Odası
 • Bursa Ticaret ve Sanayi Odası
 • Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
 • Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
 • Ankara Sanayi Odası
 • Kayseri Sanayi Odası
Sözleşmeye Dâhil Ülkeler
1. ALMANYA
2. A B D
3. ANDORRA
4. AVUSTURALYA
5. AVUSTURYA
6. BELÇİKA/LÜKSEMBURG
7. BEYAZ RUSYA
8. BULGARİSTAN
9. CEBELİTARIK
10. CEZAYİR
11. ÇEK CUMHURİYETİ
12. ÇİN
13. DANİMARKA
14. ESTONYA
15. FAS
16. FRANSA
17. FİNLANDİYA
18. FİLDİŞİSAHİLİ
19. GÜNEY AFRİKA CUM
20. HIRVATİSTAN
21. HİNDİSTAN
22. HOLLANDA
23. HONG KONG
24. İNGİLTERE
25. İSPANYA
26. İSRAİL
27. İSVEÇ
28. İSVİÇRE
29. İRLANDA
30. İTALYA
31. İZLANDA
32. JAPONYA
33. KANADA
34. KIBRIS
35. KORE
36. LETONYA
37. LİTVANYA
38. LÜBNAN
39. MACARİSTAN
40. MAKEDONYA
41. MALEZYA
42. MALTA
43. MAURİTİUS
44. MOĞOLİSTAN
45. NORVEÇ
46. POLONYA
47. PORTEKİZ
48. ROMANYA
49. RUSYA FDR
50. SENEGAL
51. SIRBİSTAN
52. SİNGAPUR
53.SLOVAK CUM
54. SLOVENYA
55. SRİLANKA
56. TAYLAND
57. TAYVAN
58. TUNUS
59. TÜRKİYE
60. YENİ ZELANDA
61. YUNANİSTAN

Leave a Reply