Src 5 Belgesi

Adr, tehlikeli olan malların kara yolu aracılığıyla ülkeler arası taşımacılık faaliyetlerine dayanılarak yapılan bir Avrupa anlaşmasıdır. Öncelikle ticari araç sürücülüğü yapan kişiler için src belgesi zorunlu bir belgedir. Src 5 belgesi, kara yolu aracılığıyla tehlikeli madde ya da mal taşıyıcılığı yapan kişilerin alması zorunlu olan bir belgedir. Adr belgesi, tehlikeli maddelerin insan sağlığına aynı zamanda çevreye zarar vermeden taşınmasını sağlamak için olan bir belgedir. Aynı zamanda tehlikeli maddelerin güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık olan alanlarda taşınmasını sağlayan bir belgedir.

Src 5 Belgesi; genel olarak dört sınıfa ayrılmıştır.

Bunlar;

 • temel eğitim,
 • sınıf 1 patlayıcı eğitimi,
 • tank eğitimi,
 • sınıf 7 radyoaktif madde eğitimi olarak adlandırılıyor.

Src 5 Belgesi, tehlikeli madde taşımayı gerçekleştiren tüm sürücülerin sorumluluklarını, yükümlülüklerini aynı zamanda çalışma şartlarını da belirler.

Src 5 Belgesi Nasıl Alınır?

Src 5 belgesi alabilmek yani eğitimlerine katılabilmek için kişinin öncelikle src 3 veya src 4 belgelerinden birine sahip olması gerekmektedir. Ardından 19 saatlik eğitiminin tamamlanması gerekmektedir. Daha sonra; T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ nın açacağı sınavda başarılı olmak gerekmektedir. Bu sınavın geçme notu 60 puandır. Adr belgesi eğitiminin amacı genel olarak, hataların ve kazaların en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Aynı zamanda çevre kirliliğinin de azaltılması amaçlanmasıdır.

Src 5 Belgesi İçin Gerekli Belgeler

 • Src 3 veya src 4 belgesinin fotokopisi,
 • 1 adet vesikalık fotoğraf (fotoğraf son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır.),
 • kimlik fotokopisi,
 • ehliyet fotokopisi ve
 • diploma fotokopisi gereklidir.

 

Eğitimin İçeriği Hakkında

Src 5 / Adr temel eğitiminin en az 19 dersten oluşma şartı vardır. Başlıca tehlike türleri hakkında bilgi verilmektedir. Tehlike türleri için geçerli olan tehlikeyi önleyici güvenlik tedbirleri hakkında bilgi verilmektedir. Hukuki sorumlulukla ilgili genel bilgiler verilmektedir. Atık naklinin denetlenmesinde çevrenin korunması için bilgiler verilmektedir. Tehlikeli malların yüklenmesi ve tehlikeli maddelerin indirilmesi sırasında alınacak tedbirler hakkında bilgiler verilmektedir. Aynı taşıt içinde karışık yüklemelere ilişkin yasaklar hakkında bilgiler verilmektedir.

İşaretleme, etiketleme, levhalama ve aynı zamanda turuncu renkli ikaz levhasının kullanımı hakkında bilgiler verilmektedir. Kaza sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgiler verilmektedir. Yani ilk yardım hakkında, yol güvenliği hakkında bilgiler verilmektedir. Tünellerde ki trafik kısıtlamaları ve tünellerde verilen davranış talimatları hakkında bilgiler verilmektedir. Tehlikeli malların taşınmasına ilişkin genel bilgiler verilmektedir. Tehlikeli malların taşınması sırasında şoförün yapması gerekenler ve yapmaması gerekenler hakkında bilgiler verilmektedir. Özellikle terör olaylarına ilişkin olarak emniyet bilinci aşılanmaya çalışılmaktadır. Çok modlu taşımacılık hakkında bilgiler verilmektedir. Paketlerin elleçlenmesi ve istiflenmesi hakkında genel olarak bilgiler verilmektedir.

 • Üdy 1 Belgesi Eğitimini İncelemek için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.
 • Üdy 2 Belgesi Eğitimini İncelemek için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.
 • Üdy 3 Belgesi Eğitimini İncelemek için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.
 • Üdy 4 Belgesi Eğitimini İncelemek için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Leave a Reply