Kombine Taşımacılıkta Taşıma Modelleri

Coğrafi Özellikler

Kıtalar arası taşımacılıkta iki veya daha fazla taşıma türü ve lojistik hizmetlere ihtiyaç vardır. Aynı kıta üzerinde yapılan taşımalarda da coğrafi etmenler kara, hava veya deniz taşıma türünün birçok kombinasyonunu gerekli kılabilir.

Ekonomik Nedenler
Kombine Taşımacılık Taşıma Modelleri
Artan uluslararası rekabet ortamında, taşımanın daha süratli ve ekonomik bir şekilde gerçekleştirilmesi bir zorunluluk hâline gelmiştir. Günümüzde işletmeler (ithalat ve ihracatçılar) dünya pazarına ulaşmak için taşımacılık hizmetlerinden faydalanmak zorundadır. İşletmelerin rekabet avantajlarını korumak için ürünlerini müşterilerin kapısına kadar taşıyacak ekonomik çözümlere ihtiyacı vardır. Kombine taşımacılık, birçok yönden işletmelere yardımcı olduğu gibi taşıma birim maliyetinin düşürülmesi konusunda da, en iyi seçenek olarak görülmektedir.
Çevre Faktörleri
Dünya çevre duyarlılığının artması, devletleri bu konuda sıkı önlemler almaya itmektedir. Bu önlemlerden taşımacılık sistemi de etkilenmektedir. Özellikle kara yolunda getirilen kısıtlamalar işletmeleri kombine taşımacılık alternatiflerine yöneltmektedir.
Yasal Sınırlamalar
Çevre koruma amaçlı düzenlemelerin yanı sıra, özellikle kara yolu araç trafiği yoğunluğu ve kazaların azaltılması amacıyla alınan tedbirler, taşımada yeni alternatif arayışlarını beraberinde getirmektedir. Ayrıca yapılan düzenlemelerin ülkeden ülkeye farklılık arz etmesi transit geçişli taşımacılık alternatiflerinden kaçınılmasına yol açmaktadır.
  • Üdy 1 Belgesi Eğitimini İncelemek için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.
  • Üdy 2 Belgesi Eğitimini İncelemek için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.
  • Üdy 3 Belgesi Eğitimini İncelemek için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.
  • Üdy 4 Belgesi Eğitimini İncelemek için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.
  • Src 5 Belgesi Eğitimini İncelemek için sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Leave a Reply