Aylar: Mart 2018

Show Posts in

Ata Karnesi

ATA Karnesinin Tanımı ATA karneleri uluslararası ATA sözleşmesi ve eşyanın yurtdışına çıkarılma amacına göre farklılık gösteren ek sözleşmeler kapsamında, taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan gümrük belgeleridir. Kullanılış Amaçları Uluslararası ATA sistemi, gümrük makamları, kişiler, kuruluş ve teşekküller …

Koli Ambalaj Listesi

Koli listesi faturayı tamamlayıcı nitelikte bir belgedir. Aynen faturada olduğu gibi koli listesi de mümkün olduğunca kapsamlı olmalıdır. Koli listesi; İhraç konusu ürünlerle ilgili her bir kolinin içinde hangi tür ve ne miktarda mal bulunduğunu, her türlü, paketleme, kutulama, sandıklama, balyalama ve bunun gibi bilgileri ayrıntılı bir biçimde …

Kombine Taşımacılıkta Tarafların Sorumluluğu

Kombine Taşımacılığın Yasal Çerçevesi Kombine taşımacılığın uluslararası hukuki çerçevesini Birleşmiş Milletler 1980 tarihli “Eşyanın Uluslararası Kombine Taşımacılığı Üzerine Konvansiyonu’nda” belirlemektedir. Konvansiyonu kabul etmiş ülkeler arasındaki kombine taşımalarda konvansiyon hükümleri uygulanmaktadır. Konvansiyonun 1. Maddesi “Kombine Taşımacılık Sözleşmesi” ni şöyle tanımlamaktadır. “Bir kombine taşımacılık operatörünün navlun ödemesi karşılığında, uluslararası kombine …

Kombine Taşımacılıkta Taşıma Modelleri

Coğrafi Özellikler Kıtalar arası taşımacılıkta iki veya daha fazla taşıma türü ve lojistik hizmetlere ihtiyaç vardır. Aynı kıta üzerinde yapılan taşımalarda da coğrafi etmenler kara, hava veya deniz taşıma türünün birçok kombinasyonunu gerekli kılabilir. Ekonomik Nedenler Artan uluslararası rekabet ortamında, taşımanın daha süratli ve ekonomik bir şekilde gerçekleştirilmesi …

Kontrol Analiz Belgeleri ve Çeki Listesi

Kontrol Belgesi (Certificate of İnspection) Dış ticarette, fiilî ihracatı başlatılacak malın kalitesinin, alım satım sözleşmesinde ismi yazılı olan malın kalitesiyle aynı olup olmadığının tespit edilmesi önem arz eder. Kontrol belgesi ihracatçı veya ithalatçının isteği üzerine, fiili ihracattan önce uluslar arası gözetim şirketlerince düzenlenir. Ancak, bazı tarım ürünlerinin ithalatı …

Üdy Belgesi Eğitim Müfredatı

KONU BAŞLIKLARI 1.BÖLÜM MEVZUAT VE HUKUK Ulaştırma Mevzuatı Ulusal Uluslararası Ulusal Mevzuatın Taşımacılıkla İlgili Bölümleri Anayasa Ticaret Hukuku İş Hukuku Medeni Hukuk Vergi Hukuku Yasal Sorumluluklar ve Sigorta Yasal Sorumluluklar Sorumluluk Sigortaları CMR Sözleşmesi CMR Sorumluluk Sigortaları Sözleşmeler Ulusal Uluslararası Gümrük ve TIR Mevzuatı Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı …

Taşıma Araçları

Kombine Taşımacılığın Temel Bileşenleri Kombine taşımacılıkta üç temel bileşen bulunmaktadır. Bunlar; Taşıma araçları (gemi, kamyon, uçak, tren, vb.) Taşıma terminalleri (limanlar, yükleme indirme bindirme araçları, vb.) Taşıma üniteleri (konteynerler, paletler, treylerler, vb.) Kamyon Kombine taşımacılık sisteminde genellikle kullanılan araçlar; kamyon, tren, gemi ve uçaktır. Kombine taşıma sisteminin etkin ve …

Taşıma Modelleri

Taşıma Modelleri Nedir? Kombine taşımacılık, kapıdan kapıya taşımacılık organizasyonunun kesintisiz olarak yapılmasında önemli bir çözüm yoludur. Taşımacılık için ideal yöntem, eşyanın göndericiden alıcıya kadar tek bir araç ve tek bir taşıma türüyle doğrudan taşınmasıdır. Ancak uluslararası sevkiyatlarda müşteri talebi, işin niteliği, yük kapasitesi, coğrafi koşullar gibi çeşitli faktörler …

Tır Karnesi

TIR karnesi; Karayolu ile taşınan eşyayı yol boyunca minimum bürokratik işlem altına alan uluslararası karayolu taşıma belgesidir. Transit geçişlerde ve gümrük idarelerinde ithal ve ihraç vergilerinin tahsil edilmemesi veya teminat altına alması en yararlı özelliğidir. Amaçlar ve Faydalar TIR sistemi, gümrük mührü altında uluslararası eşya taşımacılığını en iyi …