Üdy Belgesi

Üst Düzey Yönetici Belgesi

Üdy 3 Belgesi

T.C.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından taşımacılık faaliyetinde bulunmak için yetki alan kurum ve kuruluşlar, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre taşıma çeşidine göre çalışanlarından birine Üst Düzey Yönetici Belgesi (üdy belgesi ), ayrıca bir kişiyi orta düzey yönetici (ody belgesi) olarak ataması gerekmektedir. Bu atayacak olduğu kişilerin üdy belgesi ve ody belgesi sertifikasına sahip olmaları zorunludur. Üdy belgesi alan kişiler yüz otuz saatlik bir eğitime tabi olup bu eğitimin sonucunda bakanlığın düzenlemiş olduğu sınavlarda başarılı olan kişilerdir.

2020 yılının ilk ÜDY Belgesi Sınavı 15 Mart 2020 tarihindedir.

Not: Bir üst düzey yönetici sadece bir kurumda görev alabilir.

Sürücülerin ticari araç kullanmaları için src belgesi eğitimi alması gerekmektedir.

Üdy Düzey Yönetici Kimdir?

Üst Düzey Yönetici (ÜDY): Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve/veya bu kişilerin faaliyetlerini fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri konumdaki veya bu unvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.

B1, C2, D1, L1, L2, M2, M3, N2, P2, R1, R2 ve T1 yetki belgesi sahiplerinin,  en az birer adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şarttır.

A türü ile B2, C3, D2, K3, M1, N1, P1, T2 ve T3 yetki belgesi sahipleri ile tüzel kişiliği haiz K1 yetki belgesi sahiplerinin,  en az birer adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şarttır.

Üst düzey yönetici eğitimi alan katılımcıların eğitimlerin yüzde seksenine katılmaları zorunludur. Üdy 3 belgesini alan kursiyerler üdy 4, ody 3 ve ody 4 belgesini almış kabul edilir.